Quadroquad

Tato anténa patří mezi sektorové antény. Má dobrý zisk, lepší směrovost než obyčejný biquad. Já jsem zvolil volbu složitější výroby pro možnost doladění PSV. To se provádí měněním vzdálenosti smyček od reflektoru.

Návod na výrobu

1.

Jako konektor jsem použil běžný "N" konektor v panelové verzi.


N Konektor
N Konektor

Odstranil jsem uchycovací část a konektor upravil na průměr 14 mm.


Upravený konektor
Upravený konektor
2.

Další díl je vyroben z mosazné kulatiny a tvoří držák konektoru a smyček. Délka je 38 mm, šířka uzší části je 10 mm, tlustší je 16 mm a vnitřní díra je 6 mm a díra na konektor je 14 mm. Na konci je polovina trubičky zfrézována a narvtány dvě dírky průměru 2,5 mm.


Držák konektoru
Držák 1
Držák konektoru 2
Držák 2
Držák konektoru 3
Držák 3
3.

Další díl je kroužek z mosazi délky 10 mm vnějšíko průměru 14 mm a vnitřní díry 10 mm. U prostřed je navrtána dírka a nařezán závit M3.


Kroužek
Kroužek

Kroužek musí lehce jezdit po trubičce, aby se sním dalo vyladit později PSV.


Kroužek nasazen na držáku
Kroužek nasazen na držáku
4.

Materiál reflektoru, který slouží pro odraz vln, je cuprexititová deska o rozměrech 210 x 90 mm. Není na škodu povrch přeleštit, nebo postříbřit ale není to nutné. Uprostřed je vyvrtána díra průměru 10 mm.


Reflektor
Reflektor
5.

Na kolík konektoru jsem připájel Cu drát přuřezu 2.5 mm2 dlouhý 30 mm a konec mírně ohnul.


Konektor s drátem
Konektor s drátem

Konektor i s drátkem je vsunut do držáku a zapájen. Vnitřní drátek se nesmí nikde dotýkat stěny držáku !!!


Držák s připájeným konektorem
Zapájený konektor
6.

Kroužek jsem připájel na reflektor


Reflektor s připájeným kroužkem
Kroužek 1
celkový pohled
Kroužek 2
7.

Vyzařovací smyčky jsem zhotovil z Cu drátu průřezu 2,5 mm 2, délky přibližně 55 cm. Jedna dvojice smyček má délku dvou vln (300/2440 MHz)* 2 = 25 cm a jednotlivé čtverce jsou naohýbané o straně Lambda / 4= (300 Mhz / 2400Mhz) / 4 = 3,125 cm


Všechny 4 smyčky se dají udělat z jednoho drátu, na kterém se vytvoří dvě protilehlé dvojice smyček. Při ohýbání smyček se musí počítat s tloušťkou Cu drátu !!!


Aby nedocházelo ke spojení smyček v místě jejich křížení, použil jsem izolační omotávací pásku.


Drátové smyčky
Drátové smyčky
Omotávací páska
Omotávací páska
8.

Pohled na hotové smyčky připájené k mosaznému držáku. konektor i s drátem se zasune do mosazného držáku a zapájí se. Střed smyček se připájí k Cu drátu a oba konce se zasunou do navrtaných děr a zapájí. Ještě před pájením se musí celý držák i s konektorem prostrčit přes kroužek připájený k reflektoru, jinak ho tam později už nedostanete !!! Drát se nikde nesmí dotýkat nosného držáku, jinak anténa nebude fungovat.


Detail připájení smyčky
Smyčka 1
Detail středu
Smyčka 2
9.

Nakonec je dobré vyladit anténu na co nejlepší PSV. Provádí se to přibližováním a oddalováním smyček od reflektoru. Měřením jsem zjistil, že nejlepší délka je 17 mm.


Ladění PSV
Ladění PSV
Vyladěné PSV 1:1
Vyladěné PSV
10.

Pohled na hotovou anténu, která ještě nemá kryt.


Hotová anténa bez krytu
Hotová anténa bez krytu
11.

Kryt jsem zhotovil z PVC koryta 70 x 40 mm a délky 220 mm. V korytě je vyvrtána díra podle použitého konektoru. Reflektor antény je přišroubován k PVC korytu samořeznými šroubky. Místo pro šroubky jsem vybral na obou koncích smyček, kde anténa již nevyzařuje a tím pádem nemůže dojít k rozladění PSV. Koryto je zakrytováno vrchním dílem, boky jsou zakryty a zatmeleny proti vniknutí dešťové vody.


PVC koryto
PVC
koryto
Anténa v korytě
Anténa v korytě
Boční pohled
Boční pohled

12.

Přidávám několik fotek verze pokojové antény, která je umístěná za oknem. Stojan je vyroben celý z kovu a nastříkaný bílým lakem.


antena
Pohled 1
antena
Pohled 2
antena
Pohled 3
antena
Pohled 4
antena
Pohled 5
Neděle / 24. ledna 2021 / 01:43:18
.: SmallCastle © 2006 - 2011 :.